Statinių konstrukcijų ekspertizė

Mes pasirūpinsime visais statybų klausimais

Ar šiuo metu vykdote statybų projektą? Mes esame pasiruošę Jums padėti.

Susisiekite su mumis

UAB „Banduva“ teikia profesionalias statinių konstrukcijų ekspertizės paslaugas. Mūsų specialistai dirba su įvairiais projektais ir gali atlikti kvalifikuotą ekspertizę, parengtą remiantis monitoringu, bandymais ir ekspertiniu konstrukcijų vertinimu.

Konstrukcijos yra svarbiausia pastato dalis, todėl labai svarbu, kad jos atitiktų visus keliamus reikalavimus, būtų saugios ir patikimos. Mūsų specialistai kokybiškai ir operatyviai įvertins pastato konstrukcijas, pastebės esančius neatitikimus ir pateiks tobulinimo rekomendacijas, jeigu tokios bus reikalingos.

Kokias ekspertizes atliekame?

  • Konstrukcijų deformacijų nustatymas. Kai objekte pastebėti statinio konstrukcijų pokyčiai ar deformacijos. Jeigu po tam tikro įvykio, nutikusios avarijos ar kitu atveju konstrukcijos yra pasikeitusios ir reikalingas dabartinis situacijos įvertinimas, galite užsisakyti pastato konstrukcijų ekspertizę. Ji leis nustatyti, ar konstrukcijos yra patikimos, ar jas saugu naudoti, ar nesusidarė grėsmė. Taip pat bus įvertinta, ar nepažeisti reikalavimai, keliami pastatyti. Taip pat bus nustatyta, ar pastatas nėra avarinės būklės.
  • Nepriklausomos ekspertizės. Statinio konstrukcijų ekspertizės gali būti atliekamos tiek deklaruojant statybų etapus ar pabaigą, tiek atliekant statinio perdavimą, tiek kilus ginčui. Visais šiais atvejais galime atlikti statinių konstrukcijų vertinimą patikimai ir kokybiškai. Galime ne tik nustatyti konstrukcijų būklę, bet ir įvertinti rangovo atliktus darbus, jų kokybę ir atitiktį keliamiems statinio reikalavimams. Taip pat galime nustatyti, kokie yra konstrukcijų defektai.
  • Ekspertizės po įvykių. Galime atlikti statinio konstrukcijų ekspertizę po įvairių nutikimų. Pavyzdžiui, jeigu statinys buvo apgadintas, įvyko vandalizmas, jeigu statinyje buvo gaisras arba vandentiekio avarija. Visi šie nutikimai gali pakeisti statinio būklę, todėl svarbu iš naujo įvertinti jo konstrukcijas ir jų patikimumą. Tokiais atvejais galime atlikti patikimą ir kokybišką statinio konstrukcijų ekspertizę.
  • Naujų statybų įvertinimas. Jeigu esamo pastato konstrukcijas planuojama keisti atliekant atnaujinimo darbus ar norint įvesti naujus sprendimus, galime įvertinti, ar esamos konstrukcijos yra patikimos ir ar galimi tokie pakeitimai pastate. Kokybiškai atliksime visų tipo konstrukcijų vertinimą, kuris apima tiek metalinių, tiek medinių ar kitokių konstrukcijų ekspertizę. Atliksime atsparumo vertinimą ir nustatysime, ar bus išlaikytas pastato saugumas bei keliami pastato reikalavimai.

Susisiekite su mumis