Statinių dalinės ekspertizės

Mes pasirūpinsime visais statybų klausimais

Ar šiuo metu vykdote statybų projektą? Mes esame pasiruošę Jums padėti.

Susisiekite su mumis

Kokybiškai ir greitai atliekame statinių dalines ekspertizes. Daug metų dirbame šioje srityje, todėl galime darbus atlikti operatyviai, įvertinti visus kriterijus ir pateikti matavimais ir bandymais pagrįstą ekspertizę.

Kada reikalinga dalinė ekspertizė?

Statinio dalinės ekspertizės atliekamos tuomet, kai reikalinga įvertinti vieną ar kelias statinio konstrukcijas arba statinio dalis. Pavyzdžiui, tai gali būti ekspertizė, kurios metu yra nustatoma, ar esama statinio stogo konstrukcija yra pajėgi atlaikyti papildomą svorį, kuris nebuvo paskaičiuotas statybų metu. Tai pasitaiko, kai ant jau pastatyto statinio planuojama įrengti saulės elektrinę. Tokiu atveju reikalinga statinio dalinė ekspertizė, kuri įvertintų stogo pertvarų apkrovos galimybes ir nustatytų, ar papildomas svoris nepažeistų konstrukcijos ir nesumažintų pastato saugumo.

Pagal ką atliekama ekspertizė?

Statinio dalinės ekspertizės atliekamos pagal galiojančius teisės aktus. Visos ekspertizės turi būti atliekamos kvalifikuotų specialistų ir pagal tai, kai numatyta Statybos reglamente. Dalinė statinio ekspertizė gali būti atliekama tiek esant pastatui, tiek dar tik planuojant statybas. Pavyzdžiui, gali būti atliekama dalinė projekto ekspertizė. Tuomet yra įvertinama viena projekto dalis pagal bendruosius statiniui keliamus reikalavimus ir specialiuosius reikalavimus, keliamus konkrečiai pastato daliai. Taip pat gali būti atliekama jau pastatyto pastato dalinė ekspertizė, vertinant tik vieną pastato dalį.

Atliekant statinio projekto dalinę ekspertizę, vertinami suplanuoti sprendimai ir jų atitikimas reglamentui. O kai atliekama statinio dalinė ekspertizė, vertinama reali statinio būklė ir kokybė.

Kai kuriais atvejais dalinė ekspertizė yra privaloma ekspertizės dalis. Pavyzdžiui, vertinant ypatingus statinius, taip pat tokius, kurie yra įrašyti į Kultūros paveldo registrą. Ne tik remontuojant, bet ir renovuojant ar atliekant tokių pastatų rekonstrukciją, privaloma atlikti dalinę pastato ekspertizę. Taip pat ši procedūra privaloma ir kuriant naują ypatingą statinį.

Todėl labai svarbu, kad ekspertizė būtų atliekama profesionaliai ir pagal visus teisinius reglamentus. Mūsų specialistai atlieka ekspertizę pagal visus privalomus kriterijus, taip pat pateikia ekspertizės išvadas pagal visus reikalavimus. Ekspertizė yra kvalifikuota, priimama valstybinėse institucijose. Tai labai svarbu, nes dalinės ekspertizės vertinimas yra vienas iš privalumų dokumentų, kurie yra reikalingi norint gauti statybos leidimą naujoms statyboms.

Susisiekite su mumis