Deklaracijos parengimas

Mes pasirūpinsime visais statybų klausimais

Ar šiuo metu vykdote statybų projektą? Mes esame pasiruošę Jums padėti.

Susisiekite su mumis

Deklaracija apie statybos užbaigimą yra reikalinga vykdant bet kokios paskirties statinių statybas. Užbaigus statybas ir norint statinį įregistruoti „Registrų centre“, reikia atlikti visas reikalingas užbaigimo procedūras. O taip pat – gauti deklaraciją apie statybos užbaigimą. Ji, kaip ir kitos procedūros, reglamentuojama teisės aktais, kurių privalu laikytis visiems statytojams.

Koks užaigimas gali būti deklaruotas?

Pagal galiojančius teisės aktus, statytojas gali deklaruoti tiek visi6ką statinių užbaigimą, tiek dalinį užbaigimą arba statinio dalies užbaigimą. Pavyzdžiui, baigus vieną projekto statymo etapų, galima deklaruoti statinio dalies užbaigimą ir gauti tai  patvirtinančią deklaraciją. Taip pat deklaracija išduodama tuomet, kai statinys yra visiškai pastatytas ir norima jį registruoti „Registrų centro“ duomenų bazėje. Tiek vienu, tiek kitu atveju svarbu gauti deklaraciją apie statybos užbaigimą, kuri yra išduodama per IS „Infostatyba“. Duomenų bazėje taip pat galima registruoti nebaigtos statybos pastatus, tačiau prieš tai reikia gauti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo projekto esminių sprendinių.

Kaip gauti deklaraciją?

Kaip ir visi teisės aktais reglamentuoti dokumentai, susiję su statybomis, taip ir deklaracija apie statybų užbaigimą išduodama ir tvirtinama per specialią sistemą „infostatyba“. Anksčiau deklaracijas išduodavo Statybų inspekcija. Tai užtrukdavo gana ilgai ir ne visi statytojai gebėjo tinkamai pateikti dokumentus. Todėl nuo 2022 m. gegužės 1 d., pasikeitus teisės aktams, deklaracijų Inspekcija nebeišduoda. Nebėra prievolės kreiptis į šią instituciją, nes dabar deklaraciją gali išduoti kompetentingas atestuotas specialistas. UAB „Banduva“ teikia būtent tokias paslaugas.

Norint gauti deklaraciją apie statybų užbaigimą, svarbu iš anksto pasiruošti reikalingus dokumentus. Tam reikės statinio projekto. Taip pat reikalingi statybą leidžiantys dokumentai. Jeigu statybų metu buvo keičiami sprendiniai, numatyti pirminiame projekte, tuomet reikalinga pateikti statytojo paaiškinimus apie tai, kokie sprendiniai buvo keičiami ir kodėl. Taip pat kartu su visais dokumentais reikia pateikti geodezines nuotraukas bei kadastro duomenų bylą. Kai kuriais atvejais gali būti reikalingas statytojo įgaliojimas, patvirtintas notariškai arba paveldėjimo teisę liudijantys dokumentai.

Jeigu Jums reikalinga deklaracija apie statybos baigimą, negaiškite savo laiko ir kreipkitės į su tuo dirbančius profesionalus, kurie operatyviai patikrins dokumentus, atliks reikalingus procesus ir išduos reikalingą deklaraciją, kad statinys galėtų būti registruojamas „Registrų centre.“

Susisiekite su mumis